Στοιχεία για την παρουσία φυσικού υδρογόνου ή διαφορετικά γεωλογικού υδρογόνου εντόπισαν Έλληνες επιστήμονες σε Ήπειρο και Μακεδονία, οι οποίοι ξεκινούν έρευνες στη χώρα μας για αυτόν τον νέο ενεργειακό πόρο. Τα πρώτα ενθαρρυντικά δεδομένα για την παρουσία του στην περιοχή εντόπισε ομάδα του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) στο πλαίσιο άλλης έρευνας για την αναζήτηση γεωλογικών αποθηκών για αποθήκευση CO2.

Ουσιαστικά, οι ελπιδοφόρες ενδείξεις ήρθαν όταν οι επιστήμονες διέκριναν φυσαλίδες σε ορισμένες γεωτρήσεις, οι οποίες αποτελούν ένδειξη για ύπαρξη μεθανίου ή υδρογόνου. Έτσι, ξεκίνησαν τις συστηματικές δειγματοληψίες και έχουν αρχίσει να αποστέλλουν τα δείγματα σε κατάλληλα εργαστήρια του εξωτερικού για αναλύσεις.

Εντοπισμός γεωλογικών χώρων

Στοιχεία για την παρουσία φυσικού υδρογόνου ή διαφορετικά γεωλογικού υδρογόνου εντόπισαν Έλληνες επιστήμονες σε Ήπειρο και Μακεδονία, οι οποίοι ξεκινούν έρευνες στη χώρα μας για αυτόν τον νέο ενεργειακό πόρο. Τα πρώτα ενθαρρυντικά δεδομένα για την παρουσία του στην περιοχή εντόπισε ομάδα του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) στο πλαίσιο άλλης έρευνας για την αναζήτηση γεωλογικών αποθηκών για αποθήκευση CO2.

Ουσιαστικά, οι ελπιδοφόρες ενδείξεις ήρθαν όταν οι επιστήμονες διέκριναν φυσαλίδες σε ορισμένες γεωτρήσεις, οι οποίες αποτελούν ένδειξη για ύπαρξη μεθανίου ή υδρογόνου. Έτσι, ξεκίνησαν τις συστηματικές δειγματοληψίες και έχουν αρχίσει να αποστέλλουν τα δείγματα σε κατάλληλα εργαστήρια του εξωτερικού για αναλύσεις.

Εντοπισμός γεωλογικών χώρων