Όπως τα περισσότερα περίεργα αυτού του είδους, το συγκεκριμένο απόσπασμα μας έρχεται από την Ασία: