Για μια …αμαρτωλή στην ουσία διαδικασία που ξεκίνησε απ τον φάκελο της Κύπρου το 1974 και κατέληξε στην Siemens, στη Novartis κι εδώ που είμαστε σήμερα..