Το σπιράλ θανάτου του Κώδικα Alimentarius, Ο έλεγχος των μαζών μέσω της τροφής.
Μας πουλάνε το θάνατο και τις ασθένειες.. Θέλουν να ελέγχουν πόσοι θα ζήσουν και πόσοι θα πεθάνουν..
Δεν είναι πρόοδος ότι μας λένε αυτοί, είναι οπισθοδρόμηση και αυταρχική επιβολή της σκλαβοποίησης των λαών…