Η σχεδιασμένη πολιτική της Ε.Ε που καθορίζεται από τα συμφέροντα πολυεθνικών και αποτελεί γνήσιο πυλώνα της παγκοσμιοποίησης συντρίβει τον αγροτικό κόσμο, την πιθανότητα αυτάρκειας στις χώρες και την Ευρώπη, την αξία μιας ποιοτικής διατροφής και παραδίδει μέσω των συμφωνιών ελευθέρου εμπορίου ένα κλάδο τόσο κρίσιμο προς πλουτισμό κλειστών κύκλων και πάντως κάθε άλλου συμφέροντος πλην των εθνικών και ευρωπαϊκών.
Με άξονα την εξοντωτική πολιτική που στην ψευδεπίγραφη οικολογική αντίληψη λειτουργεί περιοριστικά και αυξάνει υπέρμετρα το κόστους παραγωγής, με την κατάργηση του προστατευτισμού τόσων των εθνικών κρατών όσο και συνολικά της Ε.Ε που επιτρέπουν εισαγωγές που καταποντίζουν την γεωργική προσπάθεια και σύντομα θα καταστήσουν την πατρίδα μας έρμαιο των εισαγωγών με όσα αυτό συνεπάγεται, με την μόνιμη κυριαρχία τραπεζών και funds που συνεχίζουν α εξαντλούν το αγροτικό εισόδημα και έχουν υποθηκεύσει όλες τις Ελληνικές γαίες, με την πλήρη ασυδοσία των παρασιτικών κυκλωμάτων που ενώ αγοράζουν υπερβολικά φτηνά πουλούν πολύ ακριβά και με την πλήρη απουσία του εθνικού σχεδιασμού στο χώρο της αγροτικής οικονομίας που φέρνει την πλήρη εγκατάλειψη.
Το σύγχρονο αγροτικό ζήτημα στο οποίο το Εθνικό Μέτωπο έχει με έμφαση αναφερθεί είναι ένα εθνικό ζήτημα καθώς συναρτάται με την συνολική οικονομική και κοινωνική συγκρότηση, με την πολιτική σχετικής αυταρκείας με την περιφερειακή ανάπτυξη και την ανάληψη κάθε πρωτοβουλίας για μια Ελληνική κοινωνία προσαρμοσμένη σε ένα νέο εθνικό όραμα, μακριά από τον εφιαλτικό κόσμο της παγκοσμιοποίησης που θέλει να μεταβάλλει τα κράτη σε χώρους και τους πολίτες σε καταναλωτές. Τις θέσεις που έχουμε πολλές φορές τονίσει, με πραγματισμό και επίκαιρες τοποθετήσεις θα θέσουμε σε γνώση της Ελληνικής κοινωνίας σύντομα σε σχετική συνδιάσκεψη θέσεων.
Οι αγροτικές κινητοποιήσεις που εκδηλώνονται στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης δεν είναι περιστασιακές δράσεις για επιδοματική πολιτική αλλά η απαρχή για το τέλος της αυθαιρεσίας των καρτέλ, των πολυεθνικών και της γραφειοκρατίας της Ε.Ε. Τις στηρίζουμε μακριά από την σκοτεινή δράση των κομμάτων της βουλής που αδιαφορούν για την ουσία και τα αίτια της κρίσης και δήθεν κόπτονται για τους αγρότες. Ο Έλληνας αγρότης πρωτοπόρος στον πατριωτικό και κοινωνικό αγώνα θα δικαιωθεί με μια ολοκληρωμένη αγροτική πολιτική που θα αποκοπεί στην προστασία παραγωγής και προϊόντων και στην ουσιαστική ενίσχυση του αγρότη για μονάδες παραγωγής εύρωστες και λειτουργικές σε ένα υπόδειγμα οικονομίας με συγκεκριμένο ρόλο και όχι σε πειραματισμούς δήθεν ανοιχτών αγορών.
Τομέας Αγροτικής Οικονομίας Εθνικού Μετώπου