Σαν έτοιμη από καιρό εμφανίζεται η Περιφέρεια Ηπείρου η οποία τρέχει τον διαγωνισμό για το Πάρκο Υψηλής Έρευνας και Τεχνολογίας με την μέθοδο της παραχώρησης.

Λίγες μόλις ημέρες μετά την απόφαση στην Περιφερειακή Επιτροπή η διακήρυξη, η προκήρυξη και όλα τα συνοδά έγγραφα αναρτήθηκαν στο ΕΣΗΔΗΣ προς… ανεύρεση ιδιώτη που θα θελήσει να επενδύσει στη συγκεκριμένη δομή και να την εκμεταλλευθεί για τα επόμενα 30+ χρόνια.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 9 Απριλίου και η αποσφράγισή τους ορίζεται για τις 15 Απριλίου.

Η αρχική εκτιμώμενη αξία με Φ.Π.Α. είναι 86,7 εκατ. ευρώ (αξία χωρίς Φ.Π.Α. 69,9 εκατ. ευρώ). Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προκήρυξης η σύμβαση παραχώρησης αφορά στην κατασκευή του Πάρκου Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας της Περιφέρειας Ηπείρου στον Χώρο Παραχώρησης σύμφωνα με την Οικοδομική του Άδεια και την μετέπειτα συντήρηση και λειτουργία για το διάστημα της παραχώρησης προς εξυπηρέτηση του σκοπού της δημιουργίας του.

Σύμφωνα με την Μελέτη και την Οικοδομική Άδεια του Έργου, το προς ανέγερση κτιριακό συγκρότημα του Τεχνολογικού Πάρκου αποτελείται από:

-έξι διώροφα κτίρια υψηλής αισθητικής με μεγάλες γυάλινες επιφάνειες, συνολικής κάλυψης 7.947,97 τμ. και δόμησης 15.455,62 τμ., εκ των οποίων τα 14.738,96 τμ. είναι ανώγεια δόμηση και τα 716,66 τμ. υπόγεια κύριας χρήσης.

Ο Παραχωρησιούχος, στο πλαίσιο εκτέλεσης της Σύμβασης Παραχώρησης, θα αναλάβει, μεταξύ άλλων:

(α) την εκτέλεση του Τεχνικού Έργου, δηλαδή την εκτέλεση εργασιών κατασκευής κτιρίων καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού, που προβλέπεται από τη Μελέτη του Έργου ή κρίνεται συμπληρωματικά αναγκαίος για την λειτουργία του Τεχνολογικού Πάρκου.

(β) την πλήρη ευθύνη για τη διοίκηση, συντήρηση και την εύρυθμη λειτουργία του.

Το έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε 18 μήνες.

Το ζητούμενο βέβαια είναι να βρεθεί ο ιδιώτης που θα θελήσει να επενδύσει σε ένα τέτοιο εγχείρημα κάτι που το θεωρεί δύσκολο και η ίδια η Περιφέρεια.

Άλλωστε στην Περιφερειακή Επιτροπή όπου είχε γίνει η σχετική συζήτηση είχε τονιστεί ότι οι πιθανότητες να βρει άγονος ο διαγωνισμός είναι πολλές.

Για την περίπτωση αυτή υπάρχει plan B…

Επανάληψη του διαγωνισμού με συμμετοχή 15 εκατομμυρίων εκ μέρους της Περιφέρειας ποσό που θα δοθεί από το κεντρικό κράτος, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις κυβερνητικών στελεχών προς τον Περιφερειάρχη.