όπου πέραν των φαινομένων διαφθοράς, απόλυτου διχασμού μεταξύ των ελίτ κσι της κοινωνίας , δρα εν δυνάμει μια «Πέμπτη φάλαγγα» εξισλαμισμού της με άγνωστα κίνητρα και ανταμοιβή;