Δείτε τι ισχυρίζεται ο πρόεδρος μυδοκαλλιεργητών Ημαθίας:

ελ.gr