ΠΡΟΣ Δήμο Κόνιτσας

Υπόψη κ. Δημάρχου Κόνιτσας κ. Ν. Εξάρχου, Δημοτικού Συμβουλίου Κόνιτσας

Κύριε Δήμαρχε,

Κυρίες και κύριοι, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κόνιτσας,

Στις 22 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε στο Κεφαλοχώρι, παρουσία του Δημάρχου Κόνιτσας και Δημοτικών Συμβούλων της Αντιπολίτευσης του Δήμου Κόνιτσας, ενημερωτική εκδήλωση για τις επιπτώσεις της σχεδιαζόμενης κατασκευής δεκάδων μικρών υδροηλεκτρικών φραγμάτων και αιολικών σταθμών στον Γράμμο και τον Σμόλικα. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τους φορείς: ‘Πρωτοβουλία κατοίκων Αετομηλίτσας’, ‘Σύλλογος Αετομηλιτσιωτών Γράμμου’, ‘Πολιτιστικός Σύλλογος Γοργοποτάμου’, ‘Αδελφότητα Δροσοπηγιωτών Δήμου Κόνιτσας’, ‘Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοχωρίου’, ‘Αδελφότητα Καστανιανιτών Κόνιτσας’ και ‘Πολιτιστικός Σύλλογος Καστάνιανης Άγιος Νικόλαος’.

Στην τοποθέτησή του ο κος Εξάρχου, μας ενημέρωσε για την έκδοση ψηφίσματος από τον Δήμο, στο οποίο διατυπώνονται οι διαφωνίες του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) να εκδώσει Βεβαιώσεις Παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες στις θέσεις «Οχυρόν» και «Γυμνόν». Το εν λόγω ψήφισμα καταλήγει ως εξής: «Είναι δεδομένο ότι θα προβούμε σε οποιεσδήποτε ενέργειες διαμαρτυρίας και θα προσβάλλουμε δικαστικά τις όποιες αποφάσεις. Το παραπάνω ψήφισμα θα κοινοποιηθεί στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, στον Πρόεδρο της Βουλής, στους βουλευτές Ιωαννίνων, στον αρμόδιο υπουργό, σε κάθε φορέα που εμπλέκεται, στην ΡΑΕ και σε κάθε έντυπο και ηλεκτρονικό μέσο».

Ενημερώνουμε ότι για την ίδια περιοχή στις 8.6.2023 κατατέθηκε αίτηση, με αριθμό πρωτοκόλλου Γ-015103, για την τοποθέτηση επιπλέον πέντε ανεμογεννητριών. Οι εταιρίες που πλέον κατέχουν τις άδειες παραγωγής με αυτή που έχει πραγματοποιήσει την νέα αίτηση είναι ίδιων συμφερόντων. Οπότε πρόκειται για ένα ενιαίο αιολικό, του οποίου έχουν προχωρήσει τεχνηέντως στην κατάτμηση, για να αποφύγουν την πραγματοποίηση των απαιτούμενων Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και να λάβουν πιο εύκολα και άμεσα τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις.

Επιπλέον, ο Δήμαρχος Κόνιτσας κος Ν. Εξάρχου δεσμεύτηκε προφορικά, για τη συμμετοχή του Δήμου Κόνιτσας στις νομικές ενέργειες, που διεξάγονται από τους κατοίκους της Αετομηλίτσας, οι οποίοι έχουμε ήδη προσβάλλει την απόφαση της ΡΑΕ με ημερομηνία 15/11/2022 να εκδώσει άδεια παραγωγής για την κατασκευή ΜΥΗΕ στο Άσπρο Ρέμα στην Αετομηλίτσα με την υπ ́ αριθμόν ΒΕΒ-005158/2022 Βεβαίωση Παραγωγού και αριθμό μητρώου αδείας ΑΔ-010158. Συγκεκριμένα, στις 8.2.2023 καταθέσαμε Αίτηση Αναθεώρησής ενώπιον της ΡΑΕ κατά της υπ’ αριθ. ΒΕΒ-005158/2022 του ΜΥΗΕ στην Αετομηλίτσα. Αφού παρήλθαν τρεις μήνες (έως τις 8.5.2023) και η ΡΑΕ δεν απάντησε στο αίτημά μας τεκμαίρεται

ότι έχει σιωπηρώς απορρίψει την ανωτέρω Αίτησή μας. Οπότε, στις 4.7.2023 ο πληρεξούσιος δικηγόρος μας κος Τ. Κόλλιας κατέθεσε Αίτηση Ακύρωσης κατά της ως άνω Βεβαίωσης Παραγωγού και της τεκμαιρόμενης απόρριψης της ΡΑΕ, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Στις 31.3.2023 με εκτενή επιστολή μας σας είχαμε ενημερώσει ότι διαφωνούμε πλήρως με την κατασκευή ΜΥΗΕ στο Άσπρο Ρέμα, ότι ασκούμε και θα ασκήσουμε κάθε ένδικο μέσο ακύρωσης σχετικών ενεργειών. Επιπλέον, σας είχαμε ενημερώσει συνολικά για τα δεκάδες σχεδιαζόμενα ΜΥΗΕ στην περιοχή του Όρους Γράμμος, δηλώνοντας τεκμηριωμένα την αντίθεσή μας στην πραγματοποίησή τους.

Σας καλούμε:

1) Να προχωρήσετε άμεσα στην δημοσίευση και κοινοποίηση του προαναφερθέντος ψηφίσματος.

2) Να προχωρήσετε άμεσα με τη συμμετοχή και ημών των κατοίκων στη χρήση κάθε ένδικου μέσου ακύρωσης των εκδοθέντων Βεβαιώσεων Παραγωγού για την τοποθέτηση ανεμογεννητριών στις θέσεις «Οχυρόν» και «Γυμνόν» υπ’ αριθμόν ΒΕΒ-005713/2023, ΒΕΒ 005700/2023, ΒΕΒ-005669/2023, ΒΕΒ-005744/2023, ΒΕΒ-005747/2023, ΒΕΒ-005690/2023, ΒΕΒ-005740/2023, ΒΕΒ-005677/2023, ΒΕΒ-005666/2023.

3) Να συμμετέχετε έμπρακτα στις νομικές προσφυγές των κατοίκων της Αετομηλίτσας αναφορικά με την κατασκευή ΜΥΗΕ στο Άσπρο Ρέμα.

4) Να εξετάσετε τις σωρευτικές επιπτώσεις που θα έχει η κατασκευή δεκάδων ΜΥΗΕ στα ανυπολόγιστης αξίας οικοσυστήματα των βουνών μας, των ποταμών μας, των ρεμάτων μας και στις κοινότητες μας.

Με εκτίμηση,

Αδελφότητα Δροσοπηγιωτών Δήμου Κόνιτσας

Πολιτιστικός Σύλλογος Γοργοποτάμου

Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοχωρίου

Αδελφότητα Καστανιανιτών Κόνιτσας

Πολιτιστικός Σύλλογος Καστάνιανης “Άγιος Νικόλαος”

Σύνδεσμος Αδελφότητας Οξυάς της Ηπείρου “ο Άγιος Νικόλαος

Πρωτοβουλία Κατοίκων Αετομηλίτσας

Σύλλογος Αετομηλιτσιωτών Γράμμου