Δείτε τη φωτογραφία από τον Ευαγγελισμό που μας έστειλε αναγνώστης: