Το ψηφιακό ευρώ πέρασε ένα σημαντικό εμπόδιο στις 15 Φεβρουαρίου, με την αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εγκρίνει ένα σχέδιο γνωμοδότησης που υποστηρίζει το προτεινόμενο ψηφιακό νόμισμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) ψήφισε με 48 ψήφους έναντι έξι, για να συμφωνήσει με την ΕΚΤ ότι η δημιουργία ενός ψηφιακού νομίσματος της Κεντρικής Τράπεζας (CBDC) είναι απαραίτητη για να διατηρηθεί το ευρώ ανταγωνιστικό σε έναν ολοένα και πιο ψηφιακό κόσμο.

Όπως στα κρυπτονομίσματα, σαν το Bitcoin και το Ethereum, οι χρήστες θα διατηρούν ψηφιακά ευρώ σε ηλεκτρονικά «πορτοφόλια», επιτρέποντάς τους να «τοποθετούν κεφάλαια, να αποσύρουν μετρητά και να εκτελούν και να λαμβάνουν συναλλαγές πληρωμών προς και από τρίτους».

Για την ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η εισαγωγή ενός ψηφιακού νομίσματος ήταν σημαντική για τη χρηματοπιστωτική ένταξη.

«Σε ένα πλαίσιο όπου τα μετρητά από μόνα τους δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες μιας ψηφιοποιημένης οικονομίας, είναι σημαντικό να υποστηριχθεί η χρηματοπιστωτική ένταξη με τη διασφάλιση της καθολικής, προσιτής και εύκολης πρόσβασης στο ψηφιακό ευρώ για τους ιδιώτες στη ζώνη του ευρώ, καθώς και της ευρείας αποδοχής του στις πληρωμές», αναφέρεται στη γνωμοδότηση της επιτροπής.

Το ψηφιακό νόμισμα δε στερείται των επικριτών του
Ορισμένοι ελευθεριακοί υποστηρίζουν ότι το συγκεντρωτικό νόμισμα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για κοινωνικό έλεγχο. Είναι θεωρητικά δυνατό, λένε, να προγραμματιστούν ψηφιοποιημένα κουπόνια ευρώ ώστε να μπορούν να δαπανηθούν μόνο σε ορισμένες τοποθεσίες και σε ορισμένα αγαθά.

Το σχέδιο γνωμοδότησης αναγνωρίζει σαφώς ορισμένες από αυτές τις επικρίσεις.

Το ψηφιακό ευρώ δεν πρέπει να αποτελεί «προγραμματιζόμενο χρήμα», λέει η επιτροπή.

Τα κουπόνια δεν θα πρέπει να μπορούν να έχουν «εγγενώς καθορισμένους όρους δαπανών», και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αγορά συγκεκριμένων τύπων αγαθών ή υπηρεσιών, ή [ότι] υπόκεινται σε χρονικά όρια μετά τα οποία δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν», υποστηρίζει.