ΟΤΑΝ Η ΑΨΥΧΗ ΥΛΗ ΑΠΕΚΤΗΣΕ «ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ» – Ψηφιακή τεχνολογία: προσδοκίες και κίνδυνοι – Εκδόσεις Έαρ

Όταν η άψυχη ύλη απέκτησε «νοημοσύνη» – Ψηφιακή τεχνολογία: προσδοκίες και κίνδυνοι

Το βιβλίο αυτό προσπαθεί να δώσει μια σφαιρική άποψη των επιτευγμάτων της ψηφιακής τεχνολογίας: από τους υπολογιστές μέχρι τα σύγχρονα κινητά και το διαδίκτυο· από τη διασύνδεση οικιακών και ενσώματων συσκευών μέχρι τα ρομπότ, από τα κοινωνικά δίκτυα μέχρι την παραβίαση της ιδιωτικότητας· από τη βιονική, μέχρι τα ουτοπικά οράματα του μετανθρωπισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τεχνητή νοημοσύνη σε σύγκριση με το μεγαλείο της θεόσδοτης νοημοσύνης του ανθρώπου.

Τέλος, διαπιστώνεται με ανησυχία, ότι όλες οι εξελίξεις της τεχνολογίας αυτής οδηγούν σε ασφυκτική επιτήρηση των πολιτών.