εντείνοντας τις προσπάθειες για την προσέγγιση των σχέσεων των δυο χωρών.