Σαν σήμερα 17 Μαρτίου 1821 στην Αρεόπολη ο Πετρομπέης Μαυρομιχάλης μαζί με τους γιους του Κυριακούλη και Ηλία Μαυρομιχάλη και με ένοπλους μανιάτες υψώνουν την σημαία της αδούλωτης Μάνης στην Αρεόπολη, διακηρύσσοντας την έναρξη του αγώνα εναντίον της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Η Μάνη υπήρξε αυτόνομη και ουδέποτε πατήθηκε από τους Τούρκους καθόσον υπήρχε σημαντική τάξη αρχόντων οι οποίοι είχαν εκλεγεί ως πρόκριτοι από την εκεί κοινότητα.

Η σημαία της αδούλωτης Μάνης έλεγε ΝΙΚΗ Η ΘΑΝΑΤΟΣ διότι ελεύθερη ήταν ήδη οπότε ο στόχος ήταν η νίκη. Και κάτωθεν του σταυρού αναγράφεται το Η ΤΑΝ Η ΕΠΙ ΤΑΣ δηλώνοντας έτσι την συνέχεια της σπαρτιατικής ψυχής στα μέρη εκείνα.