2,6
10/10/2023 02:17:12 – 6,8χλμ Βορειοανατολικά από Σάμος – Κοκκάρι 3
Πριν από 18 λεπτά

3,5
10/10/2023 01:58:01 – 9,2χλμ Βορειοανατολικά από Σάμος – Κοκκάρι 3
Πριν από 37 λεπτά

3,5
10/10/2023 01:57:59 – 4,6χλμ Βορειοανατολικά από Σάμος – Κοκκάρι 3
Πριν από 37 λεπτά