Με αφορμή τον περιορισμό της παράνομης μετανάστευσης
Το κυβερνόν Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα ξεκίνησε την λαϊκή πρωτοβουλία “Όχι 10 εκατομμύρια στην Ελβετία!” Με σχεδόν 115.000 υπογραφές, η πρωτοβουλία απαιτεί να περιοριστεί ο πληθυσμός μόνιμων κατοίκων της Ελβετίας σε δέκα εκατομμύρια κατ’ ανώτατο όριο μέχρι το 2050. Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο θα πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα όταν ο πληθυσμός φτάσει τα 9,5 εκατομμύρια – όπως ο περιορισμός των αδειών παραμονής.

Λένε πως αυτό γίνεται για τον περιορισμό της μαζικής μετανάστευσης: Η Ελβετία θα πραγματοποιήσει δημοψήφισμα για τον περιορισμό του πληθυσμού της χώρας στα δέκα εκατομμύρια έως το 2050. Εάν το δημοψήφισμα μπορεί να διεξαχθεί με επιτυχία, μεταδίδεται, θα διασφαλίσει ότι η Ελβετία θα διατηρήσει την «βιώσιμη δημογραφική ανάπτυξη» περιορίζοντας τον πληθυσμό μόνιμων κατοίκων της πλούσιας ευρωπαϊκής χώρας στα 10 εκατομμύρια για τα επόμενα 25 χρόνια.

Σύμφωνα με την πρόταση, η ελβετική κυβέρνηση θα πρέπει να λάβει επείγοντα μέτρα μόλις ο πληθυσμός των μόνιμων κατοίκων ξεπεράσει τα 9,5 εκατομμύρια. Για παράδειγμα, αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει την αναστολή της δυνατότητας των μεταναστών να αποκτήσουν άδειες παραμονής, ελβετική υπηκοότητα ή άλλα δικαιώματα διαμονής στην χώρα.

Η ψηφοφορία θα σήμαινε επίσης, μεταξύ άλλων, ότι η Ελβετία θα πρέπει να τερματίσει τη διμερή συμφωνία της με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ελεύθερη κυκλοφορία και να αποχωρήσει από το Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ για τη Μετανάστευση. Το SVP απαιτεί να ληφθούν μέτρα μετά την εισροή περισσότερων από 180.000 ανθρώπων μέσα σε έναν μόνο χρόνο.

ΕΛ