Ο θάνατος στον Καιάδα θεωρούνταν ατιμωτικός γιατί τα πτώματα έμεναν χωρίς ταφή και η ψυχή τους δεν έβρισκε ποτέ την γαλήνη

Γνωρίζατε ότι ο Καιάδας βρίσκεται στο χωριό Τρύπη της Λακωνίας λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Σπάρτη;

Οι περισσότεροι γνωρίζουν τον Καιάδα ως το μέρος όπου οι Σπαρτιάτες πετούσαν τα παιδιά που γεννιόταν με δυσμορφία ή δεν ήταν αρτιμελή. Όμως ο μύθος καταρρίφθηκε από τα ευρήματα που βρέθηκαν.

Σύμφωνα με τον Πλούταρχο στον Καιάδα κατέληγαν τα παιδιά που φαίνονταν ότι δεν θα μεγαλώσουν υγιή και ικανά να μπούνε στη στρατιωτική μηχανή της Σπάρτης. Οι Σπαρτιάτες ήταν γνωστοί για τις ικανότητες του στο πεδίο της μάχης και τη σκληρή διαπαιδαγώγηση τους. Έφευγαν από μικρή ηλικία από την στοργή και την ασφάλεια της οικογένειας και εξασκούνταν στις πολεμικές τέχνες.

Όταν ενηλικιώνονταν έμπαιναν στο στρατό της Σπάρτης που είτε αμύνονταν για να μείνει ελεύθερη η πόλη, είτε έκαναν εκστρατείες για να προφυλάξουν τα συμφέροντά τους.

Όμως στον οι ιστορικοί του σήμερα πιστεύουν πως στον Καιάδα κατέληγαν όσοι είχαν καταδικαστεί σε εσχάτη προδοσία, αιχμάλωτοι πολέμου, όλοι ενήλικες. Δεν βρέθηκαν ποτέ οστά παιδιών.

Ο θάνατος στον Καιάδα θεωρούνταν ατιμωτικός γιατί τα πτώματα έμεναν χωρίς ταφή και η ψυχή τους δεν έβρισκε ποτέ την γαλήνη.

Σύμφωνα με ιστορικές αναφορές στον Καιάδα ρίχτηκαν από τους Σπαρτιάτες ο ήρωας του Β’ Μεσσηνιακού πολέμου Αριστομένης μαζί με 50 αιχμαλώτους Μεσσηνίους. Όπως επίσης και το σώμα του βασιλιά τους Παυσανία που είχε καταδικαστεί σε θάνατο για προδοσία.


Η πρώτη επίσημη έρευνα έγινε το 1983 και βρέθηκαν οστά στη σπηλιά, αλλά και στις σχισμές του Καιάδα.