και συνδέουν την εκάστοτε πώληση παρτίδας όπως τώρα των F35 ,απ την «συμπεριφορά» μας σε αλλά θέματα όπως με Ουκρανία», αν δλδ είμαστε «καλά παιδιά» για την εξυπηρέτηση των γεωστρατηγικών συμφερόντων τους στην περιοχή πάντα η όχι.. Κανονικό προτεκτορατο κι ο χορός καλά κρατεί κι επι Μητσοτακη…