όπως συνεχώς γράφουμε αφού εθνικες υποδομές και πλούτος σε λίγα χρόνια θα έχουν περάσει σε χέρια ξένων ολιγαρχών με ο,τι αυτό συνεπάγεται για το μέλλον της χώρας κι όχι μόνον το οικονομικό..

ΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ολοκληρώνεται θα εγκαινιαστεί από τον Πρωθυπουργό στο τέλος του μήνα ή στις αρχές Μάιου και στη συνέχεια θα παραδοθεί στον Ιταλικό όμιλο του Grimaldi που αποτελεί το αφεντικό του λιμανιού.

Το έργο δημοπρατήθηκε για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 2009, η υποβολή των προσφορών έγινε στις 27/10/2009, το 2010 εγκρίθηκε η ανάθεση εκτέλεσης στην εταιρεία «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.» (όμιλος Μαρούλη) µε μέση έκπτωση 47,96 % και συνολική δαπάνη σχεδόν 40 εκατ. ευρώ (µε ΦΠΑ), με τη σχετική σύμβαση να υπογράφεται το καλοκαίρι του 2011, με συμβατική ημερομηνία περαίωσης τους 54 μήνες, ήτοι μέχρι 8-2-2016.

Μετά από τέσσερις διαδοχικές παρατάσεις προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου κατά 720 ημέρες, ήτοι μέχρι την 1-9-2021.

Στο ενδιάμεσο με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης 17/07/17 αποφασίστηκε να μη συμπεριληφθεί πλέον το έργο της βελτίωσης της οδού Ηγουμενίτσας-Πλαταριάς, στη συνολική εργολαβία.

Και ενώ θα περίμενε κανείς, πως αφού μειώθηκε το φυσικό αντικείμενο του έργου θα μειώνονταν αντίστοιχα και το κόστος του, από 43.556.874,00€, σύμφωνα με την τροποποίηση αυξήθηκε στα 49.247.060,00€.

Η κοινοπραξία των ΑΚΤΩΡ-ΤΟΜΗ, η οποία υποκατέστησε τον ανάδοχο του έργου, υπέβαλε εμπρόθεσμα, στις 21-7-2021, αίτημα για χορήγηση παράτασης εκτέλεσης εργασιών κατά 1.200 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι τις 14-12-2024. Ο βασικός λόγος ήταν ότι δεν είχαν ολοκληρωθεί, όπως έπρεπε και προβλέπονταν, οι απαιτούμενες απαλλοτριώσεις έως την 11-06-2021. Η εντολή δε, που δόθηκε στο ανάδοχο σχήμα για κατάληψη των απαλλοτριωµένων εκτάσεων στο έργο, έγινε στις 12-7-2021, με συνέπεια να επηρεαστεί η πορεία των εργασιών.

Τελικά, δεδομένου ότι καθυστερήσεις δεν οφείλονταν, όπως έκρινε η ΕΥΔΕ – ΜΕΔΕ, σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου κοινοπραξίας, η αρμόδια αρχή έκανε αποδεκτό το αίτημα αλλά σχεδόν κατά το… ήμισυ, καθώς χορήγησε τελικά 542 ημέρες παράταση, ήτοι μέχρι 25-02-2023.

Στη συνέχεια τα έργα πήραν κα πάλι παράταση ως το Νοέμβριο του 2023, ουσιαστικά εξαντλώντας κάθε χρονικό περιθώριο που υπήρχε από το ΕΣΠΑ αφού το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε στις 31/12/2023 και λογιστικά έπρεπε να κλείσει στις 31/03/2023.

Εργασίες ωστόσο εξακολουθούν να εκτελούνται με σκοπό να είναι όλα έτοιμα για τα πρωθυπουργικά εγκαίνια.