Ειδικότερα με το νέο μηχανισμό:

– Θα παρακολουθούνται ψηφιακά και κεντρικά όλες οι προϋποθέσεις τήρησης της ρύθμισης
– ⁠Σε περίπτωση που φορολογούμενος δεν τηρεί κάποια από τις προϋποθέσεις θα λαμβάνει ειδοποιήσεις συμμόρφωσης ώστε σε εύλογο χρόνο να τακτοποιήσει την εκκρεμότητα και εάν δεν το κάνει η απώλεια της ρύθμισης θα γίνεται με κεντρική διαδικασία και όχι από τον κάθε τοπικό Προϊστάμενο ΔΟΥ.

Παράλληλα με τις νέες διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών οι οφειλέτες που έχασαν παλαιές ευνοϊκές ρυθμίσεις των 72, 100 και 120 δόσεων έχουν τη δυνατότητα να επανενταχθούν υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
– Έχουν πληρώσει μαζεμένες όλες τις εκπρόθεσμες δόσεις της ρύθμισης
– Έχουν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ εντός 3 μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους. Εάν η προθεσμία έχει παρέλθει μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023, μπορούν να υποβάλουν 5 μήνες μετά, δηλαδή μέχρι 31 Μαΐου 2024.
– Έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις νέες οφειλές τους σε χρονικό διάστημα 3 μηνών από την πάροδο της προθεσμίας καταβολής τους.
Επισημαίνει ότι με βάση το σημερινό καθεστώς η μη υποβολή των προβλεπόμενων δηλώσεων φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ ή η καθυστέρηση υποβολής τους ακόμη και για μία ημέρα έχει ως συνέπεια την απώλεια των ρυθμίσεων για άλλες οφειλές. 
Το ίδιο ισχύει και για τυχόν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Ισχνό ενδιαφέρον

Πάντως τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει χαμηλή ανταπόκριση των φορολογούμενων στα προγράμματα διακανονισμού των οφειλών αφού από το συνολικό εισπράξιμο «κόκκινο» χρέος προς την εφορία ύψους 81 δις. ευρώ μόνο τα 4,7 δις. ευρώ ή το 5,8% βρίσκεται σε ρύθμιση. 
Το υψηλότερο ποσοστό που φθάνει το 23,8% των συνολικών ρυθμισμένων οφειλών εντοπίζεται στο εύρος οφειλών μεταξύ 500 και 10.000 ευρώ ενώ για ποσά από 3.000 έως 5.000 ευρώ το ποσοστό των ρυθμισμένων οφειλών αγγίζει το 26,2% φυσικών και νομικών προσώπων. 
Το υψηλότερο ποσοστό ρυθμισμένων οφειλών φυσικών προσώπων εντοπίζεται μεταξύ 500 και 10.000 ευρώ (24,2%), ενώ στα νομικά πρόσωπα το υψηλότερο ποσοστό (30%) καταγράφεται σε οφειλές από 10.000 έως 100.000 ευρώ. 
Χαμηλά ποσοστά ρύθμισης διαπιστώνονται σε ποσά οφειλής κάτω των 500 ευρώ και σε ποσά οφειλής άνω των 20.000 ευρώ για φυσικά πρόσωπα και άνω των 150.000 ευρώ για νομικά πρόσωπα.

Μάριος Χριστοδούλου
www.bankingnews.gr