Φέτος, η τιμή κυμαίνεται από 6 έως 9 ευρώ το κιλό.
Η τιμή στα κατσίκια κυμαίνονταν το 2019 από 5 έως 5,50 ευρώ το κιλό.
Φέτος, η τιμή κυμαίνεται από 6 έως 9 ευρώ το κιλό.
Η τιμή στο χοιρινό κυμαίνονταν το 2019 από 2,50 έως 2,70 ευρώ το κιλό.
Φέτος, η τιμή κυμαίνεται από 3,50 έως 3,70 ευρώ το κιλό.
Η τιμή στο εγχώριο μοσχάρι κυμαίνονταν το 2019 από 5 έως 5,60 ευρώ το κιλό.
Φέτος, η τιμή κυμαίνεται από 6,50 έως 7,20 ευρώ το κιλό.

Να σημειωθεί ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν από τους αρμόδιους φορείς, οι εντατικοί έλεγχοι για την πάταξη των «ελληνοποιήσεων» στα κρέατα.

Παράλληλα, ο «κόφτης» που έχει ενεργοποιήσει το υπουργείο Ανάπτυξης, θα συμβάλει στη συγκράτηση των τιμών και στη διαφάνεια τιμολόγησης των αγαθών.